Xin chào (Chi Tiết

Tại sao tôi đăng nhập vào tài khoản thao tác đúng theo hướng dẫn nhưng không hiện cửa sổ để đặt mượn và cửa sổ đọc tài liệu số hóa?

Trả lời:
Do máy tính hoặc điện thoại của bạn chưa tải và chưa cài đặt File Flash.
Nếu máy bạn đã tải file flash đã cài đặt, nhưng vẫn không hiển thị cửa sổ để đặt mượn và đọc tài liệu số hóa. Bạn vui lòng kiểm tra góc trên bên phải màn hình có hiện dấu hiệu bạn chặn trang web không. Nếu có bạn vui lòng chọn vào cho phép, khi đó cửa sổ đặt mượn hoặc tài liệu số sẽ được hiển thị.