Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 120)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6First ォ Back · Next » Last
 
Lý sinh y học
Số tập:
Tác giả: Phan Sỹ An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 573/L600S
Mô Tả Vật Lý: 442  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược thư quốc gia Việt Nam
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.03/D557TH
Mô Tả Vật Lý: 1666  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích Tập 2
Số tập: T.2
Tác giả: Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 547.3/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích Tập 2
Số tập: T.2
Tác giả: Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 547.3/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 306  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích: Phân tích hóa học T.1
Số tập: Phân tích hóa học
Tác giả: Trần Tử An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 547.3/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 255  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược 2
Số tập:
Tác giả: Trương Phương, Trần Thành Đạo
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.19/H401D
Mô Tả Vật Lý: 539  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược 1
Số tập:
Tác giả: Lê Minh Trí, Huỳnh Thị Ngọc Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.19/H401D
Mô Tả Vật Lý: 527  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh: Sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Tạ Thành Văn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 572/H401S
Mô Tả Vật Lý: 186  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Lê Xuân Trường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 572/NH556X
Mô Tả Vật Lý: 209  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh lâm sang 555 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án
Số tập:
Tác giả: Bùi Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 572/H401S
Mô Tả Vật Lý: 223  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc
Số tập:
Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng, Vũ Chu Hùng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 615.19/M458S
Mô Tả Vật Lý: 423  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuẩn đoán và điều trị các chứng bệnh đau đầu thường gặp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 616.8/CH121Đ
Mô Tả Vật Lý: 319  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuẩn đoán và điều trị những bệnh cơ xương khớp thường gặp
Số tập:
Tác giả: Vũ Thị Thanh Thủy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.7/CH121Đ
Mô Tả Vật Lý: 315  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập2
Số tập: Tập 2
Tác giả: Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.19/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập1
Số tập: Tập 1
Tác giả: Phạm Ngọc Bùng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.19/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 287  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Năng An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 325  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược học cổ truyền (Sách dùng dào tạo dược sỹ đại học)
Số tập:
Tác giả: Phạm Xuân Sinh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.1/D557H
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2
Số tập: Sử dụng thuốc trong điều trị
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, Brouwers,J.R.B.J
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 598  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Độc chất học
Số tập:
Tác giả: Thái Nguyễn Hùng Thu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.9/Đ451CH
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Độc chất học
Số tập:
Tác giả: Trần Thanh Nhãn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.9/Đ451CH
Mô Tả Vật Lý: 143  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: