Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thằng gù nhà thờ Đức Bà
Số tập:
Tác giả: Victor Hugo; Nhị Ca dịch
Nhà Xuất Bản: Văn học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 535  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những người khốn khổ
Số tập:
Tác giả: Victor Hugo; Huỳnh Lý dịch
Nhà Xuất Bản: Văn học; Công ty Văn hóa Phương Bắc
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 843.8
Mô Tả Vật Lý: 663  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những người khốn khổ
Số tập:
Tác giả: Victor Hugo; Huỳnh Lý dịch
Nhà Xuất Bản: Văn học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 843.8
Mô Tả Vật Lý: 639  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: