Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Người Việt chủ nhân của kinh dịch chữ vuông
Số tập:
Tác giả: Viên Như
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức; Công ty sách Thái Hà
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 133.33
Mô Tả Vật Lý: 182  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về kinh dịch,tổ tiên của hệ thống dịch lý - chữ Vuông, sự phát triển- nguồn gốc của dịch học từ những bằng chứng lưu giữ trong sách vở. Một số giải mã dịch lý và chữ vuông của người Việt thông qua các dấu tích lịch sử: 1. Giải mã dịch lý và chữ vuông thông qua hình thể, số vòng, hoa văn, hình ảnh trên Trống Đồng Ngọc Lũ. 2. Giải mã dịch lý và chữ vuông thông qua chữ viêt, hình ảnh, nội dung trên tranh Đông Hồ. 3. Giải mã dịch lý và chữ vuông thông qua nội dung trong truyện ngụ ngôn.