Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 197  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Châm cứu
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 162  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 298  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận cơ bản y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xây dựng và triển khai các dự án y tế
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: