Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Cảnh báo khi dùng thuốc
Số tập:
Tác giả: Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 615.1/C107B
Mô Tả Vật Lý: 549  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuốc biệt dược và cách sử dụng
Số tập:
Tác giả: Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy, Hoàng Trọng Quang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 615.1/TH514B
Mô Tả Vật Lý: 1782  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: