Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Từ điển cây thuốc Việt Nam Tập 2 (Bộ mới)
Số tập: Tập 2
Tác giả: Võ Văn Chi
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 615.03
Mô Tả Vật Lý: 1541  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Quyển sách tập hợp và lập danh lục mới về cây thuốc Việt Nam, công trình khoa học được thực hiện trong hơn một thập niên. Nội dung thông tin được tiến hành biên soạn lại, bổ sung thêm, làm rõ hơn vể sinh thái và phân bố của từng cây thuốc, bổ sung rất nhiều cây thuốc mới. Sách đã cung cấp cho độc già lượng thông tin về cây thuốc vị thuốc vị thuốc Việt Nam: đề cập tới gần 4700 cây thuốc và tới 3165 loài, sổ ảnh màu cũng tăng lên 1500 ảnh chụp. Nhiều tác giả các công trình liển quan đến tài nguyên thực vật và cây thuốc đã có nguồn thông tin để trích dẫn các nội dung cần thiết. Nhiều nhà khoa học quan tâm đến các sản phẩm làm thuốc cũng đã dựa vào những tư liệu này để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phục vụ việc chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân
 
Bài thuốc hay từ cây thuốc quý
Số tập:
Tác giả: Võ Văn Chi
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.8/B108TH
Mô Tả Vật Lý: 670  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: