Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giải phẫu người Tập 3: Hệ thần kinh, hệ nội tiết
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Minh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 611/GI-103PH
Mô Tả Vật Lý: 543  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu người Tập 1: Giải phẫu học đại cương chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Minh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 611/GI-103PH
Mô Tả Vật Lý: 687  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu người Tập 2: Giải phẫu ngực - Bụng
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Minh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 611/GI-103PH
Mô Tả Vật Lý: 663  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: