Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Di truyền y học: Dùng dào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 611-616.042/D300TR
Mô Tả Vật Lý: 259  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học (Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 570-576.50711/S312H
Mô Tả Vật Lý: 279  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: