Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tài liệu học tập giáo dục liên tục
Số tập:
Tác giả: Bs. Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 109  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giảng dạy nhân viên chăm sóc sức khỏe
Số tập:
Tác giả: Fred Abbatt, Rosemary McMahon; Bs. Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 352  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật tại bệnh viện huyện
Số tập:
Tác giả: John Cook, Balu Sankaran, Ambrose E.O. Wasunna; Đặng Hanh Đệ, Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 617.002
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: