Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng
Số tập:
Tác giả: Trần Trọng Hải
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 615.9/PH506H
Mô Tả Vật Lý: 139  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: Sách đào tạo sau đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Trọng Hải, Nguyễn Thị Minh Thủy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.8/PH506H
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: