Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa sinh học: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Thanh Nhãn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612.22-612.0150711/H401S
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Độc chất học
Số tập:
Tác giả: Trần Thanh Nhãn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615.9/Đ451CH
Mô Tả Vật Lý: 143  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: