Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ thuật điều dưỡng: Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học
Số tập:
Tác giả: T. Trần Thúy Hạnh, ThS. Lê Thị Bình chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 357  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bào chế đông dược
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhược Kim,Trần Thúy,Lê Thị Hồng Hoa...
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615/B108CH
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cơ bản và nâng cao
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Bình, Trần Thúy Hạnh
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 439  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều trị học kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Trần Thúy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.5/Đ309TR
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội kinh
Số tập:
Tác giả: Trần Thúy, Nguyễn Nhược Kim, Vũ Nam
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.88/N452K
Mô Tả Vật Lý: 302  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: