Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kiểm nghiệm thuốc (Dùng dào tạo dược sỹ trung cấp)
Số tập:
Tác giả: Trần Tích chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích: Lý thuyết và thực hành
Số tập:
Tác giả: Lê Thành Phước, Trần Tích
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 547.3/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: