Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hoa học học hữu cơ Tập 1
Số tập: Tập 1
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 547/H401H
Mô Tả Vật Lý: 378  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hoa học học hữu cơ Tập 2
Số tập: Tập 1
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 547/H401H
Mô Tả Vật Lý: 291  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: