Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 612.022/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 810  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm y khoa
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 612.022/A105T
Mô Tả Vật Lý: 158  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y khoa theo tiêu chuẩn ISO 15189
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 612.01/QU105L
Mô Tả Vật Lý: 168  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.01/N452K
Mô Tả Vật Lý: 98  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những vấn đề cơ bản trong đảm bảo chất lượng xét nghiệm y khoa
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 612.01/NH556V
Mô Tả Vật Lý: 71  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 612.01/NG404K
Mô Tả Vật Lý: 89  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quy trinh thao tác chuẩn (SOP)
Số tập:
Tác giả: Trần Hữu Tâm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.724/QU600TR
Mô Tả Vật Lý: 80  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: