Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa dược Tập 2 Sách đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Đức Hậu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19-615.1900711/H401D
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược Tập 1:Sách đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Trần Đức Hậu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.1900711/H401D
Mô Tả Vật Lý: 296  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: