Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thức tỉnh mục đích sống
Số tập:
Tác giả: Tolle,Eckhart ; Đỗ Tâm Tuy, Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 437  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về đặc điểm của nhận thức cũ đầy tính bản ngã và dấu hiệu của một tâm thức mới đang trỗi dậy. Quan trọng hơn, chính là công cụ có tính chuyển hóa xuất phát từ một nhận thức mới đang trỗi dậy. Những ý tưởng và khái niệm ở đây như những tấm bảng chỉ đường giúp bạn đi đến trạng thái tỉnh thức. Khi đọc sách một sự chuyển hóa sẽ xảy ra trong bạn. Mục đích chính không phải là để cung cấp thêm thông tin hay những niềm tin mù quáng cho trí năng của bạn, hay cố thuyết phục bạn về một điều gì, mà nó mang đến cho bạn một sự chuyển hóa trong nhận thức, tức là thức tỉnh bạn ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man ở trong đầu, làm cho nhận thức của bạn có sự thay đổi lớn. Không phải ai cũng sẵn sàng để tỉnh thức, nếu bạn chưa rõ tỉnh thức có nghĩa là gì, thì bạn cũng không cần bận tâm nhiều về ngữ nghĩa cứ tiếp tục đọc và khi nào trong bạn có sự tỉnh thức bạn sẽ hiểu. Quá trình tỉnh thức một khi đã bắt đầu ở trong bạn thì không thể đảo ngược lại; và để cho quá trình này được bắt đầu, bạn chỉ cần trải qua trạng thái tỉnh thức .