Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Không theo lối mòn
Số tập:
Tác giả: Joachim de Posada, Ellen Singer; Hồng Anh, Thế Lâm biên dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 153.7
Mô Tả Vật Lý: 109  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống, những nỗ lực vươn tới thành công để đạt được những điều tuyệt diệu trong cuộc sống. Những bí quyết để giành lấy thành công và lý giải sự khác biệt giữa thành công -thất bại.