Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Đường công danh của Nikodema Dyzmy
Số tập:
Tác giả: Tadeusz Dolega Mostowicz; Nguyễn Hữu Dũng dịch
Nhà Xuất Bản: Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 470  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về hiện thực xã hội, xây dựng chân dung nhân vật một công chức cấp thấp ở tỉnh lẻ mất việc làm, sống lang thang thiếu thốn, từng bước len lỏi vào xã hội thượng lưu, trở thành một triệu phú, chính khách quan trọng của đất nước. Cùng với sự leo thang đến kinh ngạc về danh vọng, nhân cách tụt dài, từ cái trong sạch của người bình thường thành kẻ tội đồ. Phản ánh bản chất xã hội của thời kỳ lố lăng thối nát cùng với sự thay đổi bản chất của con người.