Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Cách tiến hành công trình nghiên cứu y học
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Liêm, PGS. Đặng Phương Kiệt, ThS. Lê Bích Thủy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 243  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em
Số tập: T.1
Tác giả: PGS. Đặng Phương Kiệt, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, BS. Trần Thị Kim Quy, TS. Nguyễn Văn Bằng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 449  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em
Số tập: T.2
Tác giả: PGS. Đặng Phương Kiệt, GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm, TS. Nguyễn Văn Bằng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 533  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: