Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bào chế đông dược
Số tập:
Tác giả: TS. Nguyễn Đức Quang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 6151.19
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Đông dược $b Thuốc nam $c Bào chế -- Đông dược $d Sử dụng thuốc y học cổ truyền