Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa sinh: Sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Tạ Thành Văn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 572/H401S
Mô Tả Vật Lý: 186  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Tạ Thành Văn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.0756/H406S
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa sinh: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Tạ Thành Văn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 612.0150711/H401S
Mô Tả Vật Lý: 439  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: