Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tra cứu biệt dược mới và thuốc thường dùng Tập 1
Số tập: Tập 1
Tác giả: Tào Duy Cần; Hoàng Trọng Quang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.103/TR100C
Mô Tả Vật Lý: 1623  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về nhiều thuốc xuất xứ từ các quốc gia như Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc... đang được lưu hành trên thị trường thuốc Thế giới và được nhập khẩu vào nước ta. Tập hợp nhiều loại thuốc trong nước của trên 10 xí nghiệp dược phẩm trung ương và trên 60 xí nghiệp dược phẩm địa phương. Đây là cẩm nang tra cứu tiện lợi cho thầy thuốc ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở phân phối thuốc thuộc hệ thống Nhà nước cũng như Tư nhân từ Trung ương đến Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện, Xã, Phường, y tế cơ quan...Đây là tài liệu cần thiết để tham khảo chuyên môn về Thuốc, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến Thuốc và chăm sóc sức khỏe tại gia đình.