Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giảng dạy nhân viên chăm sóc sức khỏe
Số tập:
Tác giả: Fred Abbatt, Rosemary McMahon; Bs. Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 352  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cho cán bộ đương nhiệm: Hướng dẫn quản lý trong chăm sóc sức khỏe ban đầu
Số tập:
Tác giả: Rosemary McMahon, Elizabeth Barton, Maurice Piot; Trịnh Đức Tâm, nghiêm Xuân Đức, Lê Văn Duy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 478  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: