Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hãy sống một đời đáng sống
Số tập:
Tác giả: Risner,Nigel ; Minh Vi dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 153.6
Mô Tả Vật Lý: 198  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về lối sống, lối suy nghĩ, nguyên tắc, mục tiêu và hành động khác biệt trong cuộc sống. Từ đó đánh thức những tiềm lực, thúc đẩy những đam mê tạo nên giá trị bản thân và những thành công trong cuộc sống.