Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu?: Một chuyến du hành triết luận
Số tập:
Tác giả: Richard David Precht; Trần Vinh dịch
Nhà Xuất Bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 190
Mô Tả Vật Lý: 503  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chiến lược tốt và chiến lược tồi: Chúng khác biệt như thế nào và tại sao điều đó lại quan trọng?
Số tập:
Tác giả: Richard P. Rumelt; Hoàng Phương dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
100 phương pháp thúc đẩy mọi người
Số tập:
Tác giả: Steve Chandler, Scott Richardson; Hy Thị Lan Oanh dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 354  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hình ảnh Điện quang ngực Phổi và tim mạch
Số tập:
Tác giả: Richard, Webb W., Higgins, Charles B.; Cung Văn Công
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.106422/H312A
Mô Tả Vật Lý: 894  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: