Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Thanh Nghị...
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 335.071 2
Mô Tả Vật Lý: 141  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh ( Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
Số tập: T.2
Tác giả: Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo, Phan Tân Hưng..
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 335.071 1
Mô Tả Vật Lý: 215  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: