Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa vô cơ và hữu cơ: Sách dào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phan An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 540-546/H400V
Mô Tả Vật Lý: 266  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa đại cương (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: PGS.TSKH. Phan An chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 540
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích sách đào tạo cử nhân xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Phan An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 647.3/H401PH
Mô Tả Vật Lý: 150  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng y học
Số tập:
Tác giả: Trần Xuân Mai, Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn, Lê Thị Xuân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.01/K600S
Mô Tả Vật Lý: 564  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: