Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dược học cổ truyền (Sách dùng dào tạo dược sỹ đại học)
Số tập:
Tác giả: GS.TS. Phạm Xuân Sinh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược học cổ truyền (Sách dùng dào tạo dược sỹ đại học)
Số tập:
Tác giả: Phạm Xuân Sinh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.1/D557H
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: