Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh lý học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 479  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyên đề sinh lý học
Số tập: T.1
Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Minh Đức chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 479  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: