Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập1
Số tập: Tập 1
Tác giả: Phạm Ngọc Bùng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.19/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 287  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa lý dược
Số tập:
Tác giả: Phạm Ngọc Bùng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.1/H401L
Mô Tả Vật Lý: 326  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: