Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học lão khoa: Từ đại cương tới thực hành lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê
Nhà Xuất Bản: Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 618.97/B256H
Mô Tả Vật Lý: 394  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập 1
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng bệnh học nội khoa( Sau đại học) Tập2
Số tập:
Tác giả: Phạm Khuê, Bùi Xuân Tám
Nhà Xuất Bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 616.00711/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 358  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: