Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Tai mũi họng: Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Khánh Hòa
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 617
Mô Tả Vật Lý: 171  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tai mũi họng: Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Phạm Khánh Hòa
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 617/T103M
Mô Tả Vật Lý: 211  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: