Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Duy Tường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
An toàn vệ sinh thực phẩm
Số tập:
Tác giả: Phạm Duy Tường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 363.192/A105T
Mô Tả Vật Lý: 359  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: