Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh học cơ thể
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Như Hiền, ThS. Vũ Xuân Dũng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 570
Mô Tả Vật Lý: 243  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình sinh học tế bào
Số tập:
Tác giả: PgS.TS. Nguyễn Như Hiền
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 571.607
Mô Tả Vật Lý: 255  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: