Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở
Số tập:
Tác giả: PTS. Trần Thị Trung Chiến
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 322  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Tài liệu dùng cho cán bộ y tế cơ sở
Số tập:
Tác giả: PTS. Trần Thị Trung Chiến chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 288  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: