Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kiểm nghiệm dược phẩm (Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Trần Tử An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 190  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa phân tích: Sách đào tạo dược sỹ đai học: Phân tích hóa học
Số tập: T.1
Tác giả: PGS.TS. Trần Tử An chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 543
Mô Tả Vật Lý: 255  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: