Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Ký sinh trùng: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 330  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 275  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: