Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thông khí nhân tạo bằng máy thở ở trẻ em và sơ sinh
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 476  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các chỉ số PK/PD và sử dụng kháng sinh hợp lý ở trẻ em
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: