Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Vi sinh y học: Dùng đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Lê Hồng Hinh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 155  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi sinh: Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Lê Hồng Hinh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 616.01
Mô Tả Vật Lý: 129  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: