Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa dược -Dược lý III (Dược Lâm Sàng)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: