Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giải phẫu sinh lý người: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Xuân Trường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 427  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về những đặc điểm cấu tạo giải phẫu người. Những nội dung chi tiết của vấn đề giải phẫu:-1. Đại cương về giải phẫu sinh lý - 2. Giải phẫu hệ hô hấp -3. Giải phẫu hệ tuần hoàn : máu - 4.Giải phẫu hệ tiêu hóa-5. Giải phẫu hệ tiết niệu.