Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Chấn thương chỉnh hình
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Trung Sinh, Nguyễn Xuân Thùy...
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 617.4709597/CH121TH
Mô Tả Vật Lý: 810  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật nội soi khớp gối: Sách chuyên khảo dành cho học viên sau Đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Xuân Thùy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 617.582097/PH125TH
Mô Tả Vật Lý: 294  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: