Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Công nghệ sinh dược học: Dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615.1-615/C455NGH
Mô Tả Vật Lý: 315  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học phân tử : Dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thanh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 571.6/S312H
Mô Tả Vật Lý: 230  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: