Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học da liễu 2
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.5/B256H
Mô Tả Vật Lý: 446  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học da liễu 3
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.5/B256H
Mô Tả Vật Lý: 479  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng trong chuyên ngành da liễu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 227  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: