Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn chăm sóc các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiễm khuẩn
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Kính
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.9/H561D
Mô Tả Vật Lý: 243  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chẩn đoán, quản lý bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Kính, Bùi Vũ Huy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 614.4/CH121Đ
Mô Tả Vật Lý: 210  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Kính
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 610.7/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 206  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: