Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Chăm sóc điều dưỡng cộng đồng
Số tập: T.2
Tác giả: Đặng Xuân Lang, Nguyễn Văn Huy
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 490  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng và sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Marcia Stanhope, Ruth N.Knollmueller; Nghiêm Xuân Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Ngọc, Nghiêm Minh Nguyệt dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 711  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.3
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng, Bs. Nguyễn Văn Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 476  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giải phẫu học lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Harold Ellis; BS. Nguyễn Văn Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 611
Mô Tả Vật Lý: 447  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về giải phẫu học , những đặc điểm giải phẫu có tầm quan trọng lâm sàng trong X Quang , bệnh học nội khoa, sản khoa cũng như trong phẫu thuật. Hệ thần kinh trung ương: 1. Tủy gai: dài 45cm liên tiếp ở trên với hành não ở ngang mức lõ xương chẩm và tận cùng ở phía dưới ở ngang mức đầu dưới đốt sống thắt lưng thứ nhất hoặc đầu trên đốt sống thắt lưng thứ hai. Phía dưới tủy gai thu hẹp lại dần thành nón tủy. 2. Não: Hành não dài 25 mm và đường kính khoảng 18mm. Mặt trước của hành não có khe giữa - trước, hai bên của khe là hai tháp hành do các bó tháp tạo nên. Cầu não nằm giữa hành não và trung não và tiếp nối với tiểu não bởi cuốn não giữa. Tiểu não gồm một thùy nhộng tiểu não ở giữa và hai bán cầu tiểu não hai bên.Trung não: là phần ngắn nhất của thân não, nỗi cầu não, tiểu não với gian não. Gian não gồm vùng dưới đồi và đồi thị. Vùng hạ đội tạo nên sàn củ não thất III. Các thần kinh sọ và các giác quan đặc biệt.
 
Giải phẫu học và sinh lý học người khỏe và người bệnh
Số tập:
Tác giả: Ross, Winlson; BS. Nguyễn Văn Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 579  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng giải phẫu học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Huy
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 611/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 327  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: