Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật
Số tập:
Tác giả: PGS.TS.BS.Nguyễn Văn Đề, PGS.TS. Phạm Văn Khuê
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng trong lâm sàng: sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Đề
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 614.55/K600S
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng y học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.96/K600S
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: