Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm
Số tập:
Tác giả: T.S Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 340.115
Mô Tả Vật Lý: 351  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thông khí nhân tạo bằng máy thở ở trẻ em và sơ sinh
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 476  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Các chỉ số PK/PD và sử dụng kháng sinh hợp lý ở trẻ em
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 270  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều trị và chăm sóc sơ sinh
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 618.92?Đ309TR
Mô Tả Vật Lý: 350  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh lý học y khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 612/S312L
Mô Tả Vật Lý: 643  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: